Staráme se o naše klienty

Smlouvy máme uzavřené s těmito pojišťovnami:

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna-111 https://www.vzp.cz/

Oborová zdravotní pojišťovna-207 http://www.ozp.cz/

Vojenská zdravotní pojišťovna-201 https://www.vozp.cz/cs/

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra-211 https://www.zpmvcr.cz/

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna-205 https://www.cpzp.cz/